Абонамент

6лв.
ПЪЛЕН ПАКЕТ
 • • Домоуправител
 • • Касиер
 • • Мениджър
 • •Техническа поддръжка
 • • Оператор
 • •Отдел „Проекти“
 • •Юридически консултации

Обявените цени са с ДДС и важат за апартамент.

1. Частен домоуправител

➢ Регистрация според закона в районните общински регистри

➢ Изработване на правилник за вътрешния ред и стриктен контрол за спазването му от всички обитатели

➢ Отговорност за организацията и провеждането на общи събрания на собствениците с протокол за всяко от тях

➢ Изготвяне на юридически издържана документация, която да гарантира изпълнението на взетите решения

➢ Юридически контрол върху изпълнението на приетите решения

➢ Възможност за съхранение на документация по желание на клиентите

➢ Представителство пред различни доставчици на услуги и обществени институции; водене на официална кореспонденция, изготвяне на протоколи, извършване на огледи

2. Мениджър на входа

➢ Консултации със собствениците и разработване и на индивидуален годишен бюджет според конкретните нужди

➢ Изготвяне на график за посещенията в етажната собственост и поставяне на обявления. Непрестанен мониторинг с цел по всяко време всичко да е изправно и в добър вид. Моментално отстраняване на повреди и неизправности

➢ Непрекъсната финансова отчетност пред собствениците за приходи, разходи и задължения

➢ Събиране на оферти за плануваните ремонтни дейности

3. Касиер на вход:

➢ Посещения на място в удобен за обитателите часови диапазон за събиране на таксите

➢ Възможност за плащане на месечните задължения по банков път или чрез системите на EasyPay и EPAY

➢ Реален отчет по всяко време за наличните суми, събраните пари и разходените средства

➢ Заплащане в срок на сметките за комунални услуги – ел. енергия, вода, топлоенергия, почистване и задълженията към доставчиците на други услуги

➢ Създаване и поддържане на задължителен фонд „Ремонти и обновления“ според изискванията на общото събрание

4. ПОДДРЪЖКА

➢ Редовни огледи за изправност на осветителните тела в общите части и подмяна, когато се налага

➢ Координация на отстраняването на аварии и спешни ремонти

➢ Организиране на обезпаразитяване - дезинфекция, дератизация и дезинсекция както в общите части, така и в мазетата

➢ Технически прегледи и проверки на функционалността на съоръженията в сградата

5. Оператор

➢ Входиране на сигнали

➢ Консултации

➢ Координиране на дейностите спрямо техния приоритет

6. Юридически консултации по ЗУЕС

➢ Съдействие от опитни юристи на фирмата за всичко, което касае етажната собственост

➢ Юридическа подкрепа при сключването на договори и осигурен контрол по изпълнението и гаранционното обслужване

➢ Събиране на задължения от некоректни платци при заявка от ЕС

7. Отдел Проекти

➢ Безплатно изготвяне на проекти за междублоковото пространство. Включва различни елементи на зона за отдих - масички, пейки, барбекю.

➢ Търсят се спонсори за монтирането на детски площадки, беседки и други съоръжения при желание

➢ Управлява разходването на средства от европейски фондове за енергийна ефективност, както и от фонд за облагородяване и озеленяване на между блокови пространства

Услуги

Кога ни е необходимо професионално обслужване?

Когато нямаме достатъчно време да се занимаем с всяко отделно звено като:

 • Цялостната администрация и протоколиране на всяко действие
 • Правилното завеждане на документацията, която повлиява в случаи на проблем
 • Комуникация с общински органи
 • Помесечно водене на финансови отчети
 • Постоянно отстраняване на дребни ремонтни дейности по общите части
 • Организиране на ремонтни дейности, посредством различни фирми и изпълнители за всяка отделна част на сградата
 • 100% познаване на закона за етажната собственост и водене на правилна документация
 • Контакт с ЧЕЗ, асансьорна фирма, Софийска вода, доставчици и т.н.

Все повече забързаното ежедневие и покриването на изискванията на хората живеещи в многофамилни сгради, отнема от възможностите ни да се справим изцяло със задачите, които не са никак малко. За това нашата целодневна работа е свързана точно с това.

 

Какво правим за Вас?

Всичко изброено по-горе е наша задача, като поддръжката е една основна дейност.

При влизане в сградата Ви изготвяме,

 • Годишен бюджет на разходите, утвърден от общото събрание
 • Годишен план за плануваните ремонтни, обновителни и поддържащи дейности
 • Регулярно преглеждане на сградата, поддържането и привеждането й в добро състояние
 • Събиране на всички просрочени задължения, от наши специалисти с дългогодишен опит в областта
 • Ежемесечна отчетност на всички финансови отчети, за кристална прозрачност на всеки един обитател
 • Спестяваме от ремонтни и поддържащи дейности, чрез събиране на най-ефективно ценовите оферти, а
 • също
 • и следим за качеството на изпълнение. Пестим за Вас и от събирането на просрочените задължения във входа Ви
 • Договорите за всички изпълнители се подготвят от наши юристи, за да сме сигурни че те са във Ваш интерес

Защото да си домоуправител е много повече от деловодство и събиране на такси.

 

Защо да изберете Топ Вход?

Политиката ни е строго дефинирана и не позволяваме различни хора да комуникират с Вас. Обслужва Ви винаги един и същи човек и Вие винаги знаете с кого разговаряте, а той е наясно с Вашите интереси, за да отстраним това което не Ви харесва и покрием Вашите критерии за уреден и функционален вход.

Домоуправител
Мениджър
Касиер
Поддръжка
Оператор

Запознах се и се съгласявам с Политиката на лични данни.
Чрез изпращане на съобщение през контактната форма, Вие се съгласявате да ни предоставите Вашите лични данни. Ние използва Вашите лични данни, само и единствено с цел връзка с Вас и отговор на запитването Ви. За информация, моля, вижте страница Политика на лични данни

За нас

„Хоум Мениджмънт България“ с ЕИК 205574645 и търговско наименование „Топ Вход“, е специализирана компания в управлението и поддръжката на етажна собственост на територията на град София. Екипът ни се труди 7 дни в седмицата за да сме сигурни, че можем да покрием с индивидуално отношение Вашите критерии.

Топ Вход работи в услуга на сградния фонд в София и помага на своите абонати, в тази не лека задача.

Загърбете напрежението породено от разногласия и се насладете на времето у Дома. Защото „Вашият дом е Вашата крепост“.

За по-уреден вход, „Топ Вход“.

 

 

Избирайки нашите услуги, си гарантирате не просто някой да поеме ангажиментите ви – подарявате си креативни идеи от хора, които ще ги превърнат в реалност. Ще станете приятели не само с нашия екип, но и помежду си.

 

Почистване

За да входът Ви е винаги чист!

Метене, дезинфекция, мокро измиване, забърсване и почистване на парапети и входни врати, измиване на прозорци.

Партньори

 

 

Запознах се и се съгласявам с Политиката на лични данни.
Чрез изпращане на съобщение през контактната форма, Вие се съгласявате да ни предоставите Вашите лични данни. Ние използва Вашите лични данни, само и единствено с цел връзка с Вас и отговор на запитването Ви. За информация, моля, вижте страница Политика на лични данни

Новини

Контакти

Запознах се и се съгласявам с Политиката на лични данни.
Чрез изпращане на съобщение през контактната форма, Вие се съгласявате да ни предоставите Вашите лични данни. Ние използва Вашите лични данни, само и единствено с цел връзка с Вас и отговор на запитването Ви. За информация, моля, вижте страница Политика на лични данни

Create your account

error: Content is protected !!