Приходи от наем в Етажната собственост при отдаване на общи помещения и пространства

Приходи от наем в Етажната собственост при отдаване на общи помещения и пространства

3 месеца ago
Често един от приходите на Етажните собствености са приходите от наеми на Общи помещения или пространства. Тези приходи нерядко са предмет на спорове и междусъседски войни. Необходимо е да се знае, че приходите от наем не са дефинирани в ЗУЕС. Правната уредба на наемите се третира в ЗЗД и Търговския закон, а приходите от наеми […]
Read More

Create your account

error: Content is protected !!