Успяваме без проблем да съберем задълженията от всички за фонд

„Ремонт и обновление“. Управляваме ефективно бюджета и отдаваме

приоритет на най-важните нужди. Имате сигурен представител пред

институциите в наше лице.

Отношението ни към проблемите в етажната собственост е

професионално – никога няма да игнорираме и най-малките

забележки.

Винаги знаете точно как се харчат парите ви!

Свържете се с нас

Create your account

error: Content is protected !!