УСЛУГИ

Домоуправител
Какво става, когато домоуправителят е човек от входа? Някой губи голяма част от своето време на първо място. Съседът трудно може да остане неутрален при възникване на спор – на второ място. Замисляли ли сте се колко е трудно да се взимат решения, когато голям процент от живеещите във входа са наематели? И най-важното – кой разполага с достатъчно време да се грижи за общите пространства, да обмисля и реализира проекти?
Етажната собственост се превръща от досаден проблем в хубава тема за разговор с наемането на професионален домоуправител. Той осигурява спокойствие, нови решения и контрол в разходите.
Как се избира домоуправител според закона?
Ако не сте сигурни как точно се избира домоуправител, то е важно да знаете, че всички условия са част от закона за управление на етажната собственост. Без значение дали това е някой съсед или фирма за управление на имоти, той всъщност е изпълнителния орган. (Ако съседите са депутати, той е премиер). Процедурата по избор на домоуправител е с гласуване на Общо събрание и има мандат от 2 години. Ако не си изпълнява задълженията съвестно, отново събранието може да го отстрани предсрочно. Когато мандата на домоуправителя е към края си, се избира нов. Когато до изтичането на периода за управление не е избран нов, то старият продължава да изпълнява тези функции докато се стигне до решение.
Мандатът на един служебен домоуправител може да бъде от 1 календарен месец до 2 години. Договорът с нас предвижда лесно прекратяване без допълнителни разходи под формата на такси и неустойки, за разлика от останалите фирми за домоуправители. За да се „освободите“ от услугите ни е достатъчно да подадете едномесечно предизвестие. Всичко, което върши фирмата, е изцяло прозрачно за собствениците.
Задължения при управление на етажната собственост
• Организира общи събрания и изпълнява всички решения от него
• Отговорен е за спазването на вътрешния ред
• Изготвя пълен план на необходимите ремонти и преустройства в сградата
• Регулярно представя отчети за дейността си
В задълженията на професионалния домоуправител влизат още редица задължения, свързани с поддържането на изрядна документация, добър външен вид на етажната собственост и техническата поддръжка. Възлагат се и отговорности при възникване на различни ситуации, както и юридически задължения при договаряне с разнообразни фирми от името на собствениците. Дейността му е полезна при управление на имоти под наем.
Тук от дясната страна ще има има тикчета, за какво се включва в определения пакет и X, ако не се включва.

 

 

Основен пакет

Пълен пакет

1. Частен домоуправител

➢  Регистрация според закона в районните общински регистри

➢  Изработване на правилник за вътрешния ред и стриктен контрол за спазването му от всички обитатели

➢  Отговорност за организацията и провеждането на общи събрания на собствениците с протокол за всяко от тях

➢  Изготвяне на юридически издържана документация, която да гарантира изпълнението на взетите решения.

➢  Юридически контрол върху изпълнението на приетите решения

➢  Възможност за съхранение на документация по желание на клиентите

➢  Представителство пред различни доставчици на услуги и обществени институции; водене на официална кореспонденция, изготвяне на протоколи, извършване на огледи

2. Мениджър на входа

➢  Консултации със собствениците и разработване и на индивидуален годишен бюджет според конкретните нужди

➢  Изготвяне на график за посещенията в етажната собственост и поставяне на обявления. Непрестанен мониторинг с цел по всяко време всичко да е изправно и в добър вид. Моментално отстраняване на повреди и неизправности

➢  Непрекъсната финансова отчетност пред собствениците за приходи, разходи и задължения

➢  Събиране на оферти за плануваните ремонтни дейности

3. Касиер на вход:

➢  Посещения на място в удобен за обитателите часови диапазон за събиране на таксите 

➢  Възможност за плащане на месечните задължения по банков път или чрез системите на EasyPay и EPAY

➢  Реален отчет по всяко време за наличните суми, събраните пари и разходените средства

➢  Заплащане в срок на сметките за комунални услуги – ел. енергия, вода, топлоенергия, почистване и задълженията към доставчиците на други услуги

➢  Създаване и поддържане на задължителен фонд „Ремонти и обновления“ според изискванията на общото събрание                       

 4. ПОДДРЪЖКА

➢  Редовни огледи за изправност на осветителните тела в общите части и подмяна, когато се налага

➢  Координация на отстраняването на аварии и спешни ремонти

➢  Организиране на обезпаразитяване - дезинфекция, дератизация и дезинсекция както в общите части, така и в мазетата

➢  Технически прегледи и проверки на функционалността на съоръженията в сградата

5. Оператор

➢  Входиране на сигнали

➢  Консултации

➢  Координиране на дейностите спрямо техния приоритет

6. Юридически консултации по ЗУЕС

➢  Съдействие от опитни юристи на фирмата за всичко, което касае етажната собственост

➢  Юридическа подкрепа при сключването на договори и осигурен контрол по изпълнението и гаранционното обслужване

➢  Събиране на задължения от некоректни платци при заявка от ЕС

7. Отдел Проекти

➢  Безплатно изготвяне на проекти за междублоковото пространство. Включва различни елементи на зона за отдих - масички, пейки, барбекю.

➢  Търсят се спонсори за монтирането на детски площадки, беседки и други съоръжения при желание

➢  Управлява разходването на средства от европейски фондове за енергийна ефективност, както и от фонд за облагородяване и озеленяване на между блокови пространства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Create your account

error: Content is protected !!